Jeg tok min siste dose – så kom kontrabeskjeden!

Jeg ble tatt imot med åpne armer og stor varme av både elever og ansatte da jeg kom til Tyrilihaugen tirsdag formiddag. Planen var at jeg allerede torsdag skulle ta den siste dosen med metadon, men på grunn av feil med resepter og medisiner måtte jeg vente til i dag. I stedet har jeg brukt de tre dagene til å trappe ned fra 50 til 35 mg. Den siste dosen tok jeg tidlig i morges, fredag, klokken 04.19. Trodde jeg!

I overføringen av ansvaret fra min fastlege til tilsynslegen her på Tyrilihaugen har det oppstått et juridisk problem i forhold til ansvarsforholdet under en slik konvertering.

Det har kommet frem at loven (jeg vet enda ikke hvilken?) sier at man skal ha kontinuerlig legetilsyn de timene konverteringen foregår, det vil si 2- 4 timer etter den første dosen med Subutex. Og fordi Tyrilihaugen kun har tilsynslege får de ikke lov til å gjennomføre denne prosessen. Blant annet på grunn av den store faren for hjertestans.
Det er derfor bestemt at jeg på mandag må reise ned på Tyrili Kampen og gjennomføre konverteringen der før jeg igjen kan reise opp igjen til Lillehammer for å komme meg på beina igjen.

Jeg er drittforbanna men kan ikke velge å utkjempe en kamp under disse omstendighetene, og vil ei heller belaste Tyrili og mine medelever med sånn uro. Det er takket være ledelsen her sin pragmatiske holdning til utfordringer at jeg ikke har måttet reise hjem med uforrettet sak.

Jeg har derfor valgt å forholde meg rolig og gjøre som jeg blir bedt om frem til jeg er hjemme igjen og kan undersøke saken nærmere!

For å kunne delta i arbeid og aktivitet frem til mandag har jeg gått opp igjen fra 35 til 40 mg.

Lise